Kontrollinnlandet

Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet KO ivaretar sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalgene i kommunene Lillehammer, Øyer og Gausdal samt Innlandet fylkeskommune.

Våre hovedoppgaver:

  • ivareta praktiske sekretariatsfunksjoner
  • forberede og utrede saker til behandling
  • følge opp vedtak
  • kontroll med forvaltningen og revisjonen

Møtekalender

Til toppen