Kontakt oss

Sekretariatet har kontorsted hos Innlandet fylkeskommune, i fylkeshuset på Lillehammer. I tillegg har Viken og Innlandet fylkeskommuner inngått et samarbeid om en felles rådgiver, som per dags dato har kontorsted i Oslo.

E-post

ksi@innlandetfylke.no

Åpningstider

Mandag–fredag kl. 08.00–15.30

Ansatte

Kari Louise Hovland

Sekretariatsleder

Kari Louise er ansatt som sekretariatsleder fra 1.9.2020. Fra 2014 til 2020 jobbet hun som rådgiver i sekretariatet.  

Tonje Hesthagen

Rådgiver

Tonje er ansatt som rådgiver i 60 % stilling fra 1.9.2022. Hun er ansatt i et samarbeid med Viken kontrollutvalgssekretariat og jobber i tillegg 40 % for Viken fylkeskommune. 

Fakturaadresse

Innlandet fylkeskommune
Fakturamottak 
Postboks 4043 Bedriftssenteret
2306 Hamar

Postadresse

Innlandet fylkeskommune
Postboks 4404 Bedriftssenteret
2325 Hamar

Besøksadresse 

Kirkegata 76
2626 Lillehammer

Her finner du oss