Kontakt oss

Sekretariatet har kontorsted hos Innlandet fylkeskommune, i fylkeshuset på Lillehammer. I tillegg har Viken og Innlandet fylkeskommuner inngått et samarbeid om en felles rådgiver, som per dags dato har kontorsted i Oslo.

E-post

ksi@innlandetfylke.no

Åpningstider

Mandag–fredag kl. 08.00–15.30

Ansatte

Kari Louise Hovland

Sekretariatsleder

Kari Louise er ansatt som sekretariatsleder fra 1.9.2020. Fra 2014 til 2020 jobbet hun som rådgiver i sekretariatet.  

Tonje Hesthagen

Rådgiver

Tonje er ansatt som rådgiver i 60 % stilling fra 1.9.2022. Hun er ansatt i et samarbeid med Viken kontrollutvalgssekretariat og jobber i tillegg 40 % for Viken fylkeskommune. 

Fakturaadresse

Innlandet fylkeskommune
Fakturamottak 
Postboks 4043 Bedriftssenteret
2306 Hamar

Postadresse

Innlandet fylkeskommune
Postboks 4404 Bedriftssenteret
2325 Hamar

Besøksadresse 

Kirkegata 76
2626 Lillehammer

Her finner du oss

Til toppen