Møtedokumenter

Her finner du saksdokumenter og presentasjoner til møtene i kontrollutvalget i Innlandet fylkeskommune.

Se saker og dokumenter fra møter i 2023

Møte 7. september 2023

Møte 1. juni 2023

Møte 13. april 2023

Møte 23. mars 2023

Møte 9. februar 2023

Saksdokumenter fra tidligere år

Se saker og dokumenter fra møter i 2022

Se saker og dokumenter fra møter i 2021

Se saker og dokumenter fra møter i 2020

Ønsker du å se presentasjoner som er vist i møtene, send en e-post til kontrollutvalgssekretariatet
Muntlige orienteringer som er gitt, er omtalt i møteprotokollene.