Møtedokumenter

Her finner du saksdokumenter og presentasjoner til møtene i kontrollutvalget i Innlandet fylkeskommune.

Se saker og dokumenter fra møter i 2023

Møte 1. juni 2023

Møte 13. april 2023

Møte 23. mars 2023

Møte 9. februar 2023

Saksdokumenter fra tidligere år

Se saker og dokumenter fra møter i 2022

Se saker og dokumenter fra møter i 2021

Se saker og dokumenter fra møter i 2020

Ønsker du å se presentasjoner som er vist i møtene, send en e-post til kontrollutvalgssekretariatet
Muntlige orienteringer som er gitt, er omtalt i møteprotokollene.