Representantskapet i KSI KO

Sekretariatet ledes av et representantskap som består av fire medlemmer med varamedlemmer fra hver av samarbeidskommunene.  

Representantskapet oppnevnes av fylkestinget og kommunestyrene i det kommunale oppgavefelleskapet. Representantskapets funksjonstid følger valgperioden 2023–2027.

Representantskapet i KSI KO 2023-2027

Representantskapet i Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet KO i valgperioden 2023–2027
Verv Kontrollutvalg Navn/e-post Parti Telefon
Leder Innlandet fylkeskommune Arne Birger Krokeide FrP 40 28 72 22
Styremedlem Gausdal kommune Stig Audun Melbø Tverrpol.liste FrP, H og V 92 40 36 50
Styremedlem Øyer kommune
Styremedlem Lillehammer kommune Bjørgulv Noraberg H 99 24 12 30

Samarbeidsavtale

Styremøter

8. september 2023

22. februar 2023

14. november 2022

30. september 2022

25. mars 2022