Planer og rapporter

Her finner du planer, årsmeldinger og andre dokumenter for kontrollutvalget i Innlandet fylkeskommune. 

Forvaltningsrevisjonsrapporter

Du finner oversikt over planlagte og gjennomførte tilsyn og revisjoner for Innlandet fylkeskommune i:

Statsforvalterens tilsynskalender

Slik finner du forvaltningsrevisjonsrapporter:

  • Velg fylkeskommune og tidsperiode du ønsker å se oversikt over.
  • Huk av om du ønsker å se forvaltningsrevisjoner og/eller statlige tilsyn.
  • Du finner gjennomførte forvaltningsrevisjonsrapporter som PDF-fil på den enkelte kalenderoppføring.