Medlemmer

Medlemmene i kontrollutvalget i Gausdal kommune for valgperioden 2023–2027 er:

Medlemmer i kontrollutvalget i Gausdal kommune
Verv Navn/e-post Parti Telefon
Leder Ola Svendsrud Ap 95 05 31 21
Nestleder Marit Helene Flutuen Ringen Bygdalista 90 51 77 88
Medlem Yvonne B. Denneche  Ap 92 61 65 86
Medlem Jon Arild Sagheim Sp 90 63 69 80
Medlem Kari Kirkebø Sp 41 54 54 74

Hva gjør kontrollutvalget?