Styret i KSI

Sekretariatet ledes av et styre som består av fire medlemmer med varamedlemmer.

Styret oppnevnes av fylkestinget og kommunestyrene. Styrets funksjonstid følger valgperioden 2020–2023.

Styret i kontrollutvalgssekretariatet Innlandet

Styret i Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet i valgperioden 2020–2023
Verv Kontrollutvalg Navn/e-post Telefon
Leder Innlandet fylkeskommune Stig Vaagan 91 54 22 14
Nestleder Gausdal kommune Anette Musdalslien 97 65 72 81
Styremedlem Øyer kommune Håvard Granskogen 95 94 66 61
Styremedlem Lillehammer kommune Bjørgulv Noraberg 99 24 12 30

Vedtekter og samarbeidsavtale

Styremøter

8. september 2023

22. februar 2023

14. november 2022

30. september 2022

25. mars 2022