Kontrollutvalget Øyer kommune

Medlemmene i kontrollutvalget i Øyer kommune er:

Medlemmer i kontrollutvalget i Lillehammer kommune
Verv Navn/e-post Telefon
Leder Erling Broen  92 68 35 56
Nestleder Ole Hageløkken  94 17 31 34
Medlem Odd Inge Vistad  93 46 67 09
Medlem Rigmor Aarø Spiten  97 08 23 67
Medlem Åse Harjo Øvstegård 91 18 32 35

Medlemmene i kontrollutvalget sitter i valgperioden 2020–2023.

Hva gjør kontrollutvalget?

Til toppen