Kontrollutvalget Lillehammer kommune

Medlemmene i kontrollutvalget i Lillehammer kommune er:

Medlemmer i kontrollutvalget i Lillehammer kommune
Verv Navn/e-post Telefon
Leder Tone Kolaas 91 31 59 29
Nestleder Arild Haugstad 95 98 16 48
Medlem Bjørg Synnøve Lien 90 60 15 61
Medlem Øystein Lauen 90 87 04 23
Medlem Anne Holen Aasen 97 67 47 31

Medlemmene i kontrollutvalget sitter i valgperioden 2020–2023.

Hva gjør kontrollutvalget?

Til toppen