Dokumenter

Her finner du plandokumenter, årsmeldinger og andre dokumenter for kontrollutvalget i Lillehammer kommune. 

Årsplan for 2021 inkl. møteplan (PDF, 328 kB)

Årsmelding 2019 (PDF, 379 kB)

Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020-2023 (PDF, 325 kB)

 

Gjennomførte revisjoner i perioden:

Til toppen