Kontrollutvalget Innlandet fylkeskommune

Medlemmene i kontrollutvalget i Innlandet fylkeskommune er:

Medlemmer i kontrollutvalget i Innlandet fylkeskommune
Verv Navn/e-post Telefon
Leder Øyvind Bæk 91 39 20 49
Nestleder Svein Ørsnes 47 50 41 80
Medlem Gunn Randi Fjæstad 91 00 65 67
Medlem Gry Bente Eliassen Nyberg 97 06 11 46
Medlem Rune Sørlie 92 66 73 75

Medlemmene i kontrollutvalget sitter i valgperioden 2020–2023.

Hva gjør kontrollutvalget?

Til toppen