Kontrollutvalget i Gausdal kommune

Dato
9. april 2024
Tid
8:30 - 12:00
Sted
Kommunehuset i Gausdal
Merknad
Workshop om ROV

Arrangør

Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet
Adresse
Kirkagata 76
Postnummer og sted
2609 Lillehammer

Kontakt

Kari Louise Hovland

Andre tidspunkt

  1. Torsdag, 15.02.2024 08.30 - 15.02.2024 14.00
  2. Tirsdag, 09.04.2024 08.30 - 09.04.2024 12.00
  3. Tirsdag, 30.04.2024 09.00 - 30.04.2024 14.00
  4. Tirsdag, 17.09.2024 09.00 - 17.09.2024 14.00
  5. Tirsdag, 29.10.2024 09.00 - 29.10.2024 14.00
  6. Tirsdag, 03.12.2024 15.00 - 03.12.2024 19.00