Kontrollutvalget Innlandet fylkeskommune

Dato
3. oktober 2024
Tid
10:00 - 15:00
Sted
Fylkeshuset på Hamar

Andre tidspunkt

  1. Torsdag, 14.03.2024 10.00 - 14.03.2024 15.00
  2. Torsdag, 11.04.2024 10.00 - 11.04.2024 15.00
  3. Torsdag, 05.09.2024 10.00 - 05.09.2024 15.00
  4. Torsdag, 03.10.2024 10.00 - 03.10.2024 15.00
  5. Torsdag, 05.12.2024 10.00 - 05.12.2024 15.00