Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Om KSI

Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet er et interkommunalt samarbeid som ivaretar sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalgene i kommunene Lillehammer, Øyer og Gausdal samt Oppland og Hedmark fylkeskommuner. Oppland fylkeskommune er vertskommune.

Sekretariatet har som formål å bistå kontrollutvalgene og sørge for sekretærbistand i henhold til forskrift om kontrollutvalg. Sekretærtjenesten skal til enhver tid tilfredsstille utvalgenes behov. KSI skal påse at de sakene som behandles av kontrollutvalgene er forsvarlig utredet, og at utvalgenes vedtak blir iverksatt.

KSI sine oppgaver:

 • Ivareta praktiske sekretariatsfunksjoner.
 • Forberede og utrede saker til behandling i kontrollutvalgene.
 • Følge opp kontrollutvalgenes vedtak.
 • Tilsyn med forvaltningen og revisjonen.
 • Påse at kommunestyrets/fylkestingets vedtak blir fulgt opp.
 • Overordnet analyse.
 • Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.
 • Utrede bestillingsbehov, iverksette bestillinger, følge opp oppdrag og bistand ved valg av revisjonsordning.

KSIs vedtekter (PDF, 8 kB)

Samarbeidsavtale KSI (PDF, 343 kB)

Ansatte:

Det er to ansatte i KSI i dag:

 • Sekretariatsleder Øivind Nyhus har lang erfaring fra kommunal virksomhet: som kommunerevisor i Østre Toten kommune, forvaltningsrevisor i kommunerevisjonen, controller i Oppland fylkeskommune og sekretær for kontrollutvalgene i KSI - først som rådgiver i 2006-2008 og som sekretariatsleder fra 2012.
  Han har utdanning som i dag tilsvarer bachelor i økonomi og er diplomert internrevisor.
 • Rådgiver Kari Louise Hovland har erfaring fra fylkeskommunal virksomhet samt landbruksforskning. Hun var ansatt ved fagenhet videregående opplæring i Oppland fylkeskommune fra 2006 til 2014, de siste årene som inntaksleder.
  Fra 1996-2005 arbeidet hun som stipendiat/forsker og har bred erfaring innen saksbehandling og utrednings-/analysearbeid.
  Hun har utdanning som i dag tilsvarer master innen plantevitenskap.
Sist oppdatert 30.01.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering