Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Avholdte møter

Dato

Møte

Avholdte møter i kontrollutvalget i Øyer kommune
29.04.2020

Møteprotokoll 29.4.2020 (PDF, 157 kB)

Innkalling og saksliste 29.4.2020 (PDF, 133 kB)

Sak 05/2020 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet (PDF, 236 kB)

Øyer kommunes årsregnskap 2019 (PDF, 758 kB)

Årsberetning 2019 (PDF, 824 kB)

Revisors beretning 2019 (PDF, 543 kB)

Sak 06/2020 Oppfølging av politiske vedtak pr. 29.2.2020 (PDF, 170 kB)

Vedlegg til sak 06 (PDF, 169 kB)

Sak 07/2020 Overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering (PDF, 199 kB)

Overordnet risiko- og vesentlighetsanalyse (PDF, 852 kB)

Kostra-analyse (PDF, 680 kB)

Sak 08/2020 Rutiner for kontrollutvalget (PDF, 132 kB)

Forslag til rutiner (PDF, 136 kB)

Taushetserklæring (PDF, 119 kB)

Samtykkeerklæring (PDF, 119 kB)

Reglement for kontrollutvalget i Øyer (PDF, 482 kB)

Referatsaker til møtet 29.4.2020 (PDF, 2 MB)

18.03.2020

AVLYST

Innkalling, saker og vedlegg til møtet 18.3.2020 (PDF, 7 MB)

Vedlegg til sak 07-2020 (PDF, 4 MB)

Referatsaker 18.3.2020 (PDF, 2 MB)

05.02.2020

Møteprotokoll 5.2.2020 (PDF, 218 kB)

Innkalling og saksliste 5.2.2020 (PDF, 130 kB)

Sak 01/2020 Revidert foranlayse/prosjektplan (PDF, 167 kB)

Foranalyse av 13.9.2019 (PDF, 2 MB)

Foranalyse av 16.1.2020 (PDF, 2 MB)

Sak 02/2020 Statusrapport KU pr. 31.12.2019 (PDF, 195 kB)

Årsrapport 2019 fra Innlandet Revisjon (PDF, 466 kB)

Årsavregning 2019 Innlandet Revisjon (PDF, 318 kB)

Kontoutskrift KU ansvarsområde (XLSX, 21 kB)

Årsavregning 2019 Kontrollutvalgssekretariatet (PDF, 277 kB)

Sak 03/2020 Kontrollutvalgets årsrapport 2019 (PDF, 173 kB)

Forslag årsrapport (PDF, 319 kB)

Oversikt forvaltningsrevisjon og selskapskontroll (PDF, 133 kB)

Sak 04/2020 Prosess for arbeidet med plan (PDF, 182 kB)

Referatsaker 5.2.2020 (PDF, 6 MB)

03.12.2019

Møtedokumenter

Presentasjon Overordnet revisjonsstrategi (PDF, 252 kB)

Presentasjon Kort intro fra sekretariatet (PDF, 661 kB)

23.09.2019 Møtedokumenter
03.06.2019 Møtedokumenter
06.05.2019

Møtedokumenter

Presentasjon årsregnskapet (PDF, 538 kB)

Presentasjon Kvalitet i skolen (PDF, 154 kB)

11.03.2019 Møtedokumenter
26.11.2018

Møtedokumenter

Årsplan 2019 (PDF, 569 kB)

01.10.2018 Møtedokumenter
04.06.2018 Møtedokumenter
23.04.2018 Møtedokumenter
21.03.2018

Møtedokumenter

Presentasjon Intern kontroll (PDF, 2 MB)

12.02.2018 Møtedokumenter
12.12.2017 Møtedokumenter
27.11.2017 Møtedokumenter
09.10.2017 Møtedokumenter
06.06.2017

Møtedokumenter

Presentasjon om Lillehammer-regionen vekst (PDF, 981 kB)

18.4.2017

Møtedokumenter

Presentasjon kemneren (PDF, 121 kB)

Internkontroll pleie og omsorg (PDF, 996 kB)

13.3.2017 Møtedokumenter
13.2.2017 Møtedokumenter
5.12.2016

Sakspapirer og møteprotokoll

Presentasjon om rus og psykiatri (PDF, 115 kB)

Presentasjon om forebyggende helsearbeid (PDF, 666 kB)

31.10.2016 Sakspapirer og møteprotokoll
30.5.2016 Sakspapirer og møteprotokoll
18.04.2016 Sakspapirer og møteprotokoll
14.03.2016 Sakspapirer og protokoll
15.02.2016

Sakspapirer og protokoll

Presentasjon økonomistyring (PDF, 2 MB)

Presentasjon flyktningsituasjonen (PDF, 329 kB)

Presentasjon VA (PDF, 149 kB)

Presentasjon internkontroll (PDF, 2 MB)

23.11.15 Sakspapirer og protokoll
Sist oppdatert 29.04.2020
Fant du det du lette etter?
Login for redigering