Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Dokumenter

Her finner du plandokumenter, årsmeldinger og andre aktuelle dokumenter for kontrollutvalget i Oppland fylkeskommune.

Plandokumenter

Årsplan 2018 m/møteplan (PDF, 584 kB)

Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 (PDF, 557 kB)

Plan for selskapskontroll 2016-2019 (PDF, 509 kB)

Årsmeldinger

Årsmelding for kontrollutvalget i Oppland fylkeskommune - 2016 (DOCX, 67 kB)

Årsmelding for kontrollutvalget i Oppland fylkeskommune - 2015 (PDF, 843 kB)

Gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekter og selskapskontroller 2012-2017

Åpenhet; journalføring, meroffentlighet og svar på henvendelser (2017) (PDF, 2 MB)

Spesialundervisning ved videregående skoler i Oppland fylkeskommune (2017) (PDF, 2 MB)

Norsk digital læringsarena NDLA II (2017) (PDF, 3 MB)

Næringsutvikling i Oppland fylkeskommune (PDF, 2 MB) (2017)

Overordnet eierskap (2016) (PDF, 2 MB)

Håndtering og registrering av kunst (PDF, 2 MB)

Oppfølging av elever som står i fare for å ikke fullføre videregående skole (PDF, 2 MB)

Stedsutvikling (PDF, 2 MB)

Språkopplæring til språklige minoriteter (PDF, 2 MB)

Regionale planprosesser (PDF, 2 MB)

Tildeling av skoleskyss (PDF, 2 MB)

Evaluering av byggeprosessen Hadeland videregående skole (PDF, 2 MB)

Kontraktsoppfølging i kollektivtransporten (PDF, 2 MB)

Fylkesveger; styring og oppfølging (PDF, 6 MB)

Etikk (PDF, 1020 kB)

Kjøp av konsulenttjenester og annen ekstern bistand (PDF, 2 MB)

Den offentlige tannhelsetjenesten i Oppland (PDF, 2 MB)

Selskapskontroll Eidsiva Energi; om roller, habilitet og sponsing (2014) (PDF, 5 MB)

Selskapskontroll Eidsiva Energi As (2012) (PDF, 12 MB)

Aktuelle rapporter

Kvalitet i skole (PDF, 4 MB)

Sist oppdatert 12.12.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering