Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Avholdte møter

Dato

Møte

Avholdte møter i kontrollutvalget i Lillehammer kommune

16.03.2020

AVLYST

Innkallingsbrev, saker og vedlegg 16.3.2020 (PDF, 5 MB)

Referatsaker 16.3.2020 (PDF, 3 MB)

Referatsak Kontrollrapport og Skatteregnskap 2019 (PDF, 4 MB)

10.02.2020

Møteprotokol 10.2.2020 (PDF, 195 kB)

Innkalling og saksliste 10.2.2020 (PDF, 138 kB)

Sak 01/2020 Foranalyse Jorekstad AS (PDF, 171 kB)

Foranalyse fra nov. 2019 (PDF, 8 MB)

Sak 02/2020 Oppfølging av politiske vedtak pr. 31.12.2019 (PDF, 113 kB)

Kommunedirektørens rapport 31.12.2019 (PDF, 304 kB)

Sak 03/2020 Underveisrapport forv.rev. "Effekter av endring i skolestruktur" (PDF, 183 kB)

Foranalyse fra sept. 2019 (PDF, 2 MB)

Sak 04/2020 Prosess for plan for forvaltningsrevisjon i eierskapskontroll (PDF, 183 kB)

Sak 05/2020 Foranalyse "Rus/psykiatri" (PDF, 206 kB)

Revidert foranalyse fra Innlandet Revisjon (PDF, 586 kB)

Tidligere foranalyse fra Innlandet Revisjon (PDF, 591 kB)

Sak 06/2020 Statusrapport kontrollutvalget pr. 31.12.2019 (PDF, 198 kB)

Årsrapport 2019 Innlandet Revisjon (PDF, 523 kB)

Årsavregning revisjonen (PDF, 318 kB)

Kontoutskrift kontrollutvalgets ansvarsområde (XLSX, 19 kB)

Årsavregning 2019 kontrollutvalgssekretariatet (PDF, 277 kB)

Sak 07/2020 Kontrollutvalgets budsjett for 2020 (PDF, 179 kB)

Vedlegg til sak 07/2020 (PDF, 2 MB)

Sak 08/2020 Kontrollutvalgets årsrapport for 2019 (PDF, 174 kB)

Forslag til årsrapport for kontrollutvalget for 2019 (PDF, 379 kB)

Oversikt forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 2016-2019 (PDF, 207 kB)

Referatsakene 01-07 (PDF, 7 MB)

Referatsak div fra media (PDF, 4 MB)

Presentasjon Intern kontroll (PDF, 2 MB)

Presentasjon tilsyn barnevernet og NAV (PDF, 104 kB)

11.11.2019 Møtedokumenter
30.09.2019 Møtedokumenter
02.09.2019 Møtedokumenter
17.06.2019

Møtedokumenter

Presentasjon Evaluering av interkommunal legevakt og KAD (PDF, 2 MB)

Presentasjon Oppfølging av tilsyn FM (PDF, 779 kB)

30.04.2019

Møtedokumenter

Presentasjon årsregnskapet 2018 (PDF, 246 kB)

18.03.2019 Møtedokumenter
11.02.2019 Møtedokumenter
06.12.2018

Møtedokumenter

Presentasjon KU 6.12.2018 (PDF, 958 kB)

29.10.2018 Møtedokumenter
10.09.2018

Møtedokumenter

Presentasjon Lipro AS (PDF, 442 kB)

11.06.2018

Møtedokumenter

Presentasjon av oppfølging av tilsynsrapport (PDF, 725 kB)

07.05.2018

Møtedokumenter

Vedlegg (PDF, 17 MB)

16.04.2018

Møtedokumenter

Presentasjon om oppfølging av tilsyn (PDF, 2 MB)

21.03.2018

Møtedokumenter

Presentasjon Intern kontroll (PDF, 2 MB)

05.02.2018 Møtedokumenter
  Presentasjon om varsling og trakassering (PDF, 877 kB)
04.12.2017

Møtedokumenter

Presentasjon overtid og stillingsbrøker (PDF, 884 kB)

  Presentasjon Nordre Ål skole (PDF, 695 kB)
30.10.2017 Møtedokumenter
04.09.2017

Møtedokumenter

Presentasjon ungdom rus/psykiatri (PDF, 474 kB)

Presentasjon tiltak ungdom rus/psykiatri (PDF, 1007 kB)

12.06.2017 Møtedokumenter
24.04.2017

Møtedokumenter

Div orienteringer (PDF, 609 kB)

Presentasjon rus og psykiatri (PDF, 170 kB)

13.03.2017 Møtedokumenter
06.02.2017 Møtedokumenter
21.11.2016 Møtedokumenter
10.10.2016 Møtedokumenter
05.09.2016

Møtedokumenter

Presentasjon strukturendringer (PDF, 1018 kB)

Presentasjon av økonomistyring (PDF, 421 kB)

6.6.2016 Møtedokumenter
9.5.2016 Sakspapirer og møteprotokoll
18.04.2016 Sakspapirer og møteprotokoll
14.03.2016 Sakspapirer og møteprotokoll
08.02.2016

Sakspapirer og møteprotokoll

Presentasjon om internkontroll (PDF, 217 kB)

Sist oppdatert 16.03.2020
Fant du det du lette etter?
Login for redigering