Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Dokumenter

Her finner du plandokumenter, årsmeldinger og andre dokumenter for kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune.

Plandokumenter

Årsplan for 2019 m/møteplan (PDF, 573 kB)

Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 (PDF, 542 kB)

Plan for selskapskontroll 2016-2019 (PDF, 498 kB)

Årsmeldinger

Årsmelding for kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune - 2019 (foreløpig) (PDF, 2 MB)

Årsmelding for kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune - 2018 (PDF, 774 kB)

Årsmelding for kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune - 2017 (PDF, 759 kB)

Årsmelding for kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune - 2016 (PDF, 692 kB)

Gjennomførte forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller

Kartleggingen "Sikring av undervisning ved lærerfravær" (2019) (PDF, 2 MB)

Selskapskontrollen Vegfinans AS (2019) (PDF, 3 MB)

Mobbing og psykososialt miljø i skolen (2019) (PDF, 3 MB)

Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon av Vigo IKS - fra kontrollutvalget i Trøndelag (2019) (PDF, 1004 kB)

Selskapskontrollen Vigo IKS (2018) (PDF, 3 MB)

Elevtjenesten (2018) (PDF, 2 MB)

Spesialundervisning (2018) (PDF, 3 MB)

Samhandling i planprosesser (2018) (PDF, 4 MB)

Selskapskontrollen Tepas AS (2018) (PDF, 3 MB)

Selskapskontrollen Mjøsanker AS (2018) (PDF, 2 MB)

Undersøkelse om utlysning av skoletilbudet ved de videregående skolene (2018) (PDF, 2 MB)

Norsk digital læringsarena NDLA II (2017) (PDF, 3 MB)

Næringsutvikling i Hedmark fylkeskommune (PDF, 4 MB) (2017)

Etterlevelse av gratisskoleprinsippet og likebehandlingsprinsippet i HFKs videregående skoler (2016) (PDF, 3 MB)

Utleie/utlån av eiendom og utstyr i HFK (2016) (PDF, 2 MB)

IKT-sikkerhet, drift og utvikling (2016) (PDF, 4 MB)

Forvaltning av eierinteresser/-styring (2016) (PDF, 4 MB)

Hedmark fylkeskommunes internasjonale engasjement (PDF, 6 MB)

Frafall og gjennomføring i Hedmark fylkeskommune (PDF, 4 MB)

IKT-satsingen (PDF, 19 MB)

Lærlingordningen (PDF, 3 MB)

Fylkesveger (PDF, 448 kB)

Behandling av tildelingssaker (PDF, 2 MB)

Selskapskontroll Kjørekontoret Innlandet (PDF, 16 MB)

Selskapskontroll Eidsiva, om roller, habilitet og sponsing (2014) (PDF, 5 MB)

Selskapskontroll Eidsiva Energi AS (2012) (PDF, 12 MB)

Andre dokumenter

Infomasjon for politikere i Hedmark fylkeskommune

Sist oppdatert 19.12.2019
Fant du det du lette etter?
Login for redigering